Програми

Настава у природи

Настава у природи је факултативни , организациони облик наставе која се најчешће изводи у природи, комбиновањем наставе и учење са одмором, забавом и спортско рекреативним садржајем. Циљ наставе у природи јесте да повезује теорију са практичним образовањем.

Садржаји редовне наставе морају бити програмирани према заједничком плану и програму васпитно-образовног рада у основној школи. То значи, да садржаји наставних јединица буду прилагођени конкретним условима природне и друштвене средине у којима се остварује настава у природи.

Школа у природи је значајан моменат у социјализацији деце, јер она тада све време проводе заједно у колективу. Помажу и брину једни о другима, личне интересе усаглашавају са интересима групе, развијају способност за емпатију. Малишани одрасли у граду, први пут могу да се сретну са домаћим или дивљим животињама које живе у природном станишту. Исто тако, пружа им се прилика да уче оријентацију у природи, виде рељеф, упознају воде, прошире знање о историји и људима тог краја.

Поред тога што у природи непосредно уочавају њену лепоту, разноврсност и богатство звукова и мириса, деца уче да је више поштују, чувају и негују. Овај програм обухвата очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности.