Историјат ЦДЛ-а

Нешто о нама

Историјат ЦДЛ-а

Управа дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда, као специјализована установа за организовање одмора и рекреације деце града Београда, основана је 23.фебруара 1956. године.

У почетку рада примарна делатност се одвијала у летњием периоду у приморским објектима као климатски опоравак деце старости до 4 године у пратњи родитеља, а од 4 – 15 година у пратњи васпитача и наставника у организацији Центра. Трошкове за њихов боравак и путне трошкове сносио је СИЗ здравства, а смене су трајале 21 дан.


Објекти на приморју који су припадали Центру су:


 • Јелса на Хвару
 • Хвар на Хвару
 • Милна на Брачу
 • Промајна код Макарске
 • Јакљан код Дубровника
 • Грљевац код Сплита, који је припојен Центру 1991.године.


Зимски објекти “Митровац на Тари” и “Станишинци на Гочу” од оснивања се такође користе за зимски климатски опоравак деце старости до 4 године у пратњи родитеља, а од 4 – 15 година у пратњи васпитача и наставника у организацији Центра.


Одмаралиште “Рудник на Руднику” припојено је Центру 1991.године, одмаралиште ”Букуља у Аранђеловцу” 1992. године, одмаралиште “Стеван Филиповић на Дивчибарама” 2017. Године, а одмаралиште “Шупља стена на Авали” 2019. године.


Реорганизација Управе извршена је 1963. године и интегрисана су општинска и републичка летовалишта, па је на тај начин створена Установа са задатком, да перманентно брине о едукативној, здравственој и спортско-рекреативној заштити деце града Београда.


Промена имена у ,,Центар дечјих летовалишта и опоравилишта града Београда,, изврешена је 1969. године. У октобру 1969. године ова институција уводи у програм рекреативну наставу као нови облик рада и за то добија максималну подршку свих компететних служби везаних за децу и социјалну заштиту.


Кроз Центар, од оснивања па до данас прошло је више од 2 000 000 корисника.


Данас објекти Центра имају укупни капацитет од 1410 лежаја и то:


 • Митровац на Тари – капацитета 640 лежаја
 • Станишинци на Гочу – капацитета 150 лежаја
 • Рудник на Руднику – капацитет 130 лежаја
 • Букуља у Аранђеловцу – капацитет 180 лежаја
 • Стеван Филиповић на Дивчибарама- капацитет 240 лежаја
 • Шупља стена на Авали-капацитет 70 лежаја

Аниматорски и рекреаторски програми изводе се у учионицама или природи и у њих спадају: спортске активности, излети, едукативне шетње, активности друштвено – забавног карактера, ликовне радионице, вечерња дружења са разним такмичењима, маскембали.


Деца имају могућност да кроз излете које организују рекреатори, у зависности од дестинације и објекта, упознају предео у којем бораве и све знаменитости од културно – историјског значаја, да се упознају са природом и науче нешто ново. Излети и шетње су прилагођени узрасној групи која борави у одмаралишту.